Den lokala handelns dag infaller sista lördagen i april varje år.

Den lokala handeln tycker vi nämligen är värd att fira för sin egen skull eftersom den är en av hörnstenarna i den lokala ekonomin. En ort med en levande och samverkande handel är en ort med framtidstro och vad är mer värt att fira än det?

 

Den lokala handelns dag inbjuder till allt från större torgfester till annonsering under gemensam rubrik i ortens lokaltidning, där man ger handlarna  möjlighet att ge sina kunder extra bra erbjudanden för att fira denna dag!

Stöd den lokala handeln. Vi behöver den!

"Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela."

 

Den enskilda lokala handlarens framgång och överlevnad är i mångt och mycket en förutsättning för att hela samhället ska fungera. Så citatet ovan skulle mycket väl kunna beskriva de premisser som råder för svensk handel i stort.

 

Vi vill ge Sveriges lokala handlare, kommuner och köpmannaföreningar ett starkt incitament för att uppmärksamma handeln i sig.

 John Donne

Den lokala handelns dag är instiftad av FILLit

Kontakta oss: info[a]lokalahandelnsdag.se

Vår logotyp är fri att använda.

Hämta den här: EPS eller JPG